Contactez-nous grâce à ce formulairePlus de 300 produits et matériels


Nasza specjalnosc: Od ponad 20 lat specjalizujemy sie w utrzymywaniu i obrˇbce powierzchni dla sektora przemyslowego i rolno-spozywczego: produkty do konserwacji powierzchni, produkty smarujace, detergenty, farby, srodki czystosci, herbicydy, srodki owadobˇjcze, bezpieczne rozpuszczalniki......(wiecej informacji )

Nasi klienci
:
Najwieksze francuskie przedsiebiorstwa ze wszystkich sektorˇw: przemysl, jednostki samorzadowe, wojsko, ochrona zdrowia, transport itd.... (La Poste, France Telecom, SNCF z pociagami TGV , EDF-GDF)

Nowe produkty

Clean3 : myjnie przemyslowe do odtluszczania biologicznego : bez rozpuszczalnika ani lotnych zwiazkow organicznych, chroni uzytkownika i srodowisko naturalne, zgodna z normami ISO 14 001


7 d'Armor Polska
Sp.z o.o. Al. Szucha 16 lok. 31, 00-582 Warszawa Polska
Tel.(+48) 22 621 65 68 lub (+48) 22 696 30 06,

Faks : (+48) 22 621 61 09

mail7 d'armor jest
jednostk
strategiczn
Groupy Méaban