CALTRIX

CALTRIX

ZASTOSOWANIA PRODUKTU

 

Oczyszcza sprzęt do robót publicznych, betoniarki, betoniarki samochodowe, metaliczne powierzchnie pionowe deskowania, betonownie zanieczyszczone cementem.

Konserwacja plastikowych kadłubów statków, gumowych wykładzin pod lodowiskami, glazury na basenach.

Czyszczenie glazury po montażu, czyszczenie cementowych podłóg, czyszczenie powierzchni betonowych.

Usuwanie kamienia z obwodów grzejnych, obwodów chłodzenia, zbiorników i kanalizacji wody pitnej.

 

CECHY  PRODUKTU

 

1. Skutecznie rozpuszcza mineralne środki wiążące cement.

2. Rozpuszcza węglany, krzemiany i sole mineralne.

3. Usuwa i rozpuszcza tlenki metali.

4. Zawiera czynniki zwilżające.

5. Szybko wsiąka w osady mineralne.

6. Zawiera inhibitory korozji. Inhibitor zapobiega działaniu korozyjnemu na metal i miedź.

7. Nie działa szkodliwie na farby, plastiki, lakiery i szkło.

 

WŁAŚCIWOŚCI

 

Skład : mieszanka kwasu chlorowodorowego, inhibitorów korozji i czynników zwilżających

Wygląd : płyn w kolorze od czerwonego do fioletowego

Gęstość przy 20°C : 1,140

 

Produkt zgodny rozporządzeniem z dn. 08/08/1999 ze zmianami dotyczącym artykułów, mogących znaleźć się w kontakcie z żywnością.

 

Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki.

 

SPOSÓB UŻYCIA

 

Czyszczenie za pomocą spryskiwania:

Przy rozpylaniu stosuje się 1 jednostkę objętości CALTRIXU na 10 jednostek objętości wody. Rozpylić roztwór na czyszczoną powierzchnię. Spłukać dużą ilością wody po ciśnieniem.

Czyszczenie za pomocą zanurzania:

Rozpuścić 1 jednostkę objętości CALTRIX-u na 5 do 10 jednostek objętości wody. Zanurzyć czyszczone części, do zniknięcia osadu cementu. Spłukać dużą ilością wody pod ciśnieniem.
Po zastosowaniu produktu, części należy zabezpieczyć przed ponownym utlenieniem za pomocą produktu HYPAC. Zaleca się uprzednią pasywację tych części produktem SYNERAL lub SUNILAV / SYNACTIF rozpuszczonym w stosunku 3% do 5%.

Usuwanie kamienia:

Wpuścić 5% roztwór CALTRIX-u do kanalizacji. Po minimum 3 obiegach skontrolować poziom pH: jeśli jest wyższy niż 4 dodać 5% CALTRIX-u i puścić obieg w ruch na nowo. Sprawdzić pH: jeśli jest mniejsze niż 4 wypróżnić obieg. Spłukać obieg dużą ilością wody, aż do uzyskania pH 7.

Pasywacja za pomocą SAPCO lub SYNERALU / SUNILAVU w stężeniu 3% do 5% może okazać się niezbędna w niektórych kanalizacjach.

Uwaga : nie stosować w pomieszczeniach, gdzie występują powierzchnie metalowe. Nie używać w kuchniach z inoxu. 

 

  • Karta techniczna: Pobierz
  • Rodzaj opakowania: Beczka 210L
    Bańka 30L, 10L, 5L
ZAPYTAJ O PRODUKT