DECATRIX

DECATRIX

  • Karta techniczna: Pobierz
  • Rodzaj opakowania: Beczka 210L
    Bańka 30L, 10L, 5L
ZAPYTAJ O PRODUKT

MATERIAŁY POMOCNICZE

ZASTOSOWANIA  PRODUKTU

 

Oczyszcza sprzęt do robót publicznych, betoniarki, betoniarki samochodowe, metaliczne powierzchnie pionowe deskowania, betonownie zanieczyszczone cementem.

Konserwuje plastikowe kadłuby statków, gumowe wykładziny pod lodowiskami, glazury na basenach.

Usuwanie kamienia z obwodów grzejnych, obwodów chłodzenia, zbiorników i kanalizacji wody pitnej.

Usuwanie rdzy z części metalicznych.

 

CECHY  PRODUKTU

 

1. Mieszanka wzmocnionych kwasów mineralnych.

2. Nie atakuje farb, plastików, lakierów i szkła.

3. Rozpuszcza węglany, krzemiany i sole mineralne i tlenki metali.

4. Zawiera czynniki zwilżające i szybko wsiąka w osady mineralne.

5. Zawiera inhibitory korozji, które zapobiegają działaniu korozyjnemu na metal i miedź.

6. Całkowicie niepalny.

7. Może być stosowany w środowisku spożywczym.

 

WŁAŚCIWOŚCI

 

Skład: mieszanka kwasu chlorowodorowego, inhibitorów korozji i czynników zwilżających.

Wygląd : Płyn w kolorze żółtym

Gęstość przy 20°C : 1,16

 

(Produkt zgodny z przepisami francuskimi dotyczącymi artykułów mogących znaleźć się w kontakcie z żywnością.)

 

Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki.

 

SPOSÓB UŻYCIA

 

Czyszczenie za pomocą spryskiwania:

Przy rozpylaniu stosuje się 1 jednostkę objętości DECATRIX na 10 jednostek objętości wody. Rozpylić roztwór na czyszczoną powierzchnię. Spłukać dużą ilością wody po ciśnieniem.

Czyszczenie za pomocą zanurzania:

Rozpuścić 1 jednostkę objętości DECATRIX na 5 do 10 jednostek objętości wody. Zanurzyć czyszczone części, poczekać aż do zniknięcia osadu cementu. Spłukać dużą ilością wody po ciśnieniem.

Po zastosowaniu produktu, części należy zabezpieczyć przed ponownym utlenieniem za pomocą produktu HYPAC. Zaleca się pasywację tych części produktem SYNERAL rozpuszczonym w wodzie, w stosunku 3% do 5%.

Usuwanie kamienia:

Wpuścić roztwór usuwający kamień z 5% DECATRIXU w stosunku do objętości wody do kanalizacji. Po minimum 3 obiegach skontrolować poziom pH: jeśli jest wyższy niż 4, dodać 5% DECATRIXU i puścić obieg w ruch na nowo. Sprawdzić pH: jeśli jest mniejsze niż 4, wypróżnić obieg. Spłukać obieg dużą ilością wody, aż do uzyskania pH 7.

Pasywacja za pomocą SAPCO lub SYNERALU w stężeniu 3% do 5% może okazać się niezbędna w niektórych kanalizacjach.

Uwaga : nie używać w pomieszczeniach z powierzchniami metalowymi. Nie uzywać w kuchaniach z inoxu.