DEPHOXE

DEPHOXE

ZASTOSOWANIA  PRODUKTU

 

Stosowanie na powierzchniach żelaznych i do usuwania zgorzeliny przed malowaniem.

Ochrona metali żelaznych przed korozją.

Pozwala na usuwanie rdzy na metalach żelaznych przez zanurzenie; nakładany przez spryskiwanie pozwala usunąć białą rdzę cynku.

Dotrawianie powierzchni galwanizowanych i odtlenianie aluminium i jego stopów.

Rozpuszcza kamień na glazurze w środowisku spożywczym.

 

CECHY  PRODUKTU

 

1. Pozwala na mikroskopijne dotrawianie na powierzchniach metalicznych.

2. Po wyschnięciu pozostawia czyste i spasywowane powierzchnie i zwiększa przyczepność farb.

3. Zawiera inhibitory korozji.

4. Przy używaniu nie wydziela żrących oparów.

5. Używać na zimno lub na ciepło, w zanurzeniu („kąpiel”) lub przez spryskiwanie. Na ciepło i w zanurzeniu występuje wzmocnione oddziaływanie produktu.

6. Roztwór pozostaje stabilny w czasie.

7. Całkowicie niepalny.

 

WŁAŚCIWOŚCI

 

Skład : kwasy mineralne, inhibitory korozji, substancje powierzchniowo czynne w roztworze wodnym.

Wygląd : żółty płyn

Gęstość : 1,29

pH roztworu w stężeniu 25% : 1

 

Produkt zgodny z przepisami francuskimi dotyczącymi artykułów mogących znaleźć się w kontakcie z żywnością.

 

SPOSÓB  UŻYCIA

 

Jeśli powierzchnia jest bardzo tłusta należy ją odtłuścić przez zastosowaniem produktu.

Zmniejszyć grubość zbyt dużej warstwy tlenków przez lekkie pocieranie.

Na metalach żelaznych:

- Przez spryskiwanie : czysty lub rozpuszczony w wodzie, pozostawić na 10 do 15 minut maksimum w zależności od stopnia utlenienia. W zależności od przeznaczenia części mechanicznych, płukanie jest nieobowiązkowe. Jeśli płukanie okaże się konieczne, wykonać roztwór o stężeniu 1 do 2% DEPHOXE w ciepłej wodzie o temperaturze 80°C.

- Przez zanurzenie : rozpuścić w 3 do 5 jednostek objętości wody, pozostawić na 30 minut w zależności od stopnia utlenienia. W razie zastosowania na powierzchniach do pomalowania, wymagane jest całkowite wyschnięcie (co można przyspieszyć w ciepłym pomieszczeniu lub gorącym powietrzem). Przy zastosowaniu na częściach mających być przechowywane, nie płukać: fosforanowanie trwa dalej i zapewnia ciągłą ochronę.

Na aluminium :

Przez spryskiwanie lub przez zanurzenie, w celu odtlenienia lub dotrawiania, rozpuścić w 2 do 4 jednostkach objętości wody, pozostawić na 10 minut, spłukać czystą wodą.

Przez spryskiwanie w celu usunięcia kamienia z glazury :

Sporządzić roztwór z 1 jednostki objętości produktu i 2 o 4 jednostek objętości wody, spłukać czystą wodą.

  • Karta techniczna: Pobierz
  • Rodzaj opakowania: Bańka 30L, 10L i 5L
ZAPYTAJ O PRODUKT