SELEXOL A

SELEXOL A

ZASTOSOWANIA  PRODUKTU

 

Czyszczenie silników elektrycznych, sprzętu elektrycznego oraz mechanicznego rozmontowanego lub nie.

Odtłuszczenie takiego sprzętu jak elektryczne zegary, łączniki, izolatory, cewki, wyłączniki, główki bezpiecznikowe, samochodowe obwody elektryczne.

SELEXOL A używany w odłączeniu od sieci elektrycznej przy prądzie silnym lub słabym, czyści i oczyszcza sprzęt elektryczny. Przywraca natychmiast stałe elektryczne i zapobiega iskrzeniu.

 

CECHY  PRODUKTU

 

1. Dzięki postaci aerozolu użycie jest szybkie i dokładne. Nie wymaga działania mechanicznego.

2. Doskonała moc rozpuszczania olejów i tłuszczów.

3. Usuwa osady węgla i kurze.

4. Odznacza się napięciem przebicia równym 35 000 Voltów.

5. Całkowicie neutralny wobec metali. Kompatybilny z większością plastików.

6. Po nałożeniu szybko paruje.

7. Gazy napędowe aerozolu: CO2 + 134 A.

 

WŁAŚCIWOŚCI

 

Skład : rozpuszczalniki węglowodorowe

Gęstość : 0,74

Temperatura samozapłonu : >200°C

Gaz napędowy aerozolu : CO2 + 134 A

Objętość: 400ml

 

Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki produktu.

 

SPOSÓB  UŻYCIA

 

W odległości 30 cm od podłoża spryskać równomiernie czyszczoną powierzchnię, aż do spływania produktu.

Jeśli okaże się to niezbędne, wysuszyć sprężonym powietrzem.

 

Zgodny z obowiązującymi przepisami.

Odłączyć sprzęt od sieci elektrycznej przed użyciem.

Nie spryskiwać łuków elektrycznych, płomieni lub nagrzanego sprzętu.

 

  • Karta techniczna: Pobierz
  • Rodzaj opakowania: Aerozol 400mL Netto (CO2)
ZAPYTAJ O PRODUKT