SYNEROX C

SYNEROX C

ZASTOSOWANIA  PRODUKTU

 

Czyści i odblokowuje filtry, łopatki wentylatorów i aerokondensatory, chłodnice „intercooler”.

Ułatwia bardzo dobre funkcjonowanie urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, a także zapewnia ich wyższą wydajność.

Usuwa oleje, tłuszcze, zużyty smar, sadze i ślady paliwa z transformatorów, generatorów elektrycznych, kotłów grzejniczych, garaży i zbiorników składowania płynów. 

 

CECHY  PRODUKTU

 

1. Odtłuszcza i jednocześnie usuwa osady.

2. Nie niszczy powierzchni betonowych i nie atakuje powłok farby i lakieru.

3. Może być używany na wszystkich metalach żelaznych.

4. Doskonale oczyszcza aluminiowe łopatki i eliminuje białą rdzę na cynku.

5. Bez wolnych kwasów

6. Niepalny.

7. Zgodny francuskim rozporządzeniem ministerialnym z 08/09/1999 ze zmianami, dotyczącym czyszczenia urządzeń dopuszczonych do przypadkowego kontaktu z produktami spożywczymi. 

 

WŁAŚCIWOŚCI

 

Skład : kwas fosforowy, skoncentrowany roztwór produktów zwilżających anionowych i niejonowych.

Gęstość : 1,052

pH czystego produktu : 0,5

 

Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki.

 

SPOSÓB  UŻYCIA

 

Należy zawsze używać czystego produktu.

Używając rozpylacza, należy jednolicie rozpylać na powierzchni przeznaczonej do oczyszczenia, pozwolić zadziałać przez kilka minut i spłukać strumieniem wody pod ciśnieniem.

 

Produkt zgodny z przepisami francuskimi dotyczącymi artykułów mogących znaleźć się w kontakcie z żywnością.

 

 

  • Karta techniczna: Pobierz
  • Rodzaj opakowania: Bańka 30L, 20L, 5L
ZAPYTAJ O PRODUKT