COTONSORB

COTONSORB

CECHY  PRODUKTU

 

 1. COTONSORB jest absorbentem osuszającym, specjalnym na węglowodory.

2. Natychmiastowe pochłanianie i możliwość ponownego użycia, aż do całkowitego nasycenia.

3. Bezpieczeństwo: pochłania węgowodory, zapobiegając poślizgom na podłożach.

4. Pochłania do 8 razy więcej, niż trociny.

5. Nie uwalnia pochłoniętego produktu.

6. Nie rysuje, nie zawiera krzemionki.

7. Skuteczny na każdego rodzaju powierzchni: pokrytych farbą, żywicą, betonowych..

 

WŁAŚCIWOŚCI

 

Kolor : brązowy

Forma : ciężki proszek

Skład : włókno bawelniane

Absorbcja :

Nowy olej 40W SAE : 7–krotność swojej wagi

Nafta oświeleniowa : 8,2 – krotność swojej wagi

Olej napędowy : 7,5 –krotność swojej wagi

Reakcja na ogień : porownywalna z trocinami pochodzącymi z materiałów sklasyfiowanych jako M1 - raport PE10 8376-A CNPP

Worek 25 L

MAGAZYNOWANIE: Przechowywać w suchym pomieszczeniu.

 

Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki.

 

SPOSÓB  UŻYCIA

 

- Otworzyć perforowany wkład : pociągnąć za języczek i biały sznurek (umieszczone na górze po prawej stronie worka, jeśli macie go przed sobą) ; otwarcie nastąpi automatycznie.

- Nasypać produkt bezpośrednio na rozlany płyn.

- W przeciwieństwie do trocin i innych absorbentów, nie trzeba czekać na efekty. Natychmiast zmieść, a podłoże zostanie bezpieczne i suche.

Uwaga: na porowatych podłożach zastosowanie szczotek o twardym włosiu (typ docieraka) ułatwi zebranie pozostałości.

 

Zebrać produkt formując stos :

- Nasączony absorbent ma postać grudek

- Pozostały, nienasączony proszek nadaje się do ponownego wykorzystania  Zmniejszenie ilości odpadów

Uwaga : nie stosować na kwasy i zasady (produkt ma to samo pole zastosowań, co trociny i granulaty)

Ważne : przed otwarciem wkładu, należy wstrząsnąć workiem w celu ujednolicenia zbitego produktu.

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYCIA

Po jednym zastosowaniu, absorbent będzie tak samo niebezpieczny jak pochłonięty przez niego produkt. Należy powziąć te same środki ostrożności w czasie manipulacji nasiąkniętym absorbentem. Przechowywać zużyty absorbent w odpowiednim kontenerze.

USUWANIE

Absorbent posiada taki sam kod odpadów, co pochłonięty produkt. Usuwanie zanieczyszczoengo produktu musi być przeprowadzanie zgodnie z aktualnym prawodawstwem. W większości przypadków jest on kklasyfikowany jao SOP (Specjalny Odpad Przemysłowy) lub ON (Odpad Niebezpieczny).

ZAPYTAJ O PRODUKT