S 97

S 97

ZASTOSOWANIA  PRODUKTU

 

Nadaje się do oczyszczania i usuwania smaru ze wszelkich metali, materiałów kompozytowych, szkła, ceramiki i większości plastyków i elastomerów.

Usuwa wszelkie typy zanieczyszczeń.

Może być używany na sprzęcie elektrycznym, elektronicznym, urządzeniach mechanicznych precyzyjnych, jak zegary elektryczne, sprzęt fotograficzny i kinematograficzny, aparaty pomiarowe, obwody elektroniczne, połączenia, skrzynki z bezpiecznikami, łożyska i przekładnie, izolatory komórek.

Używany w urządzeniach na niskie napięcie, sprzęcie telefonicznym i telekomunikacyjnym, urządzeniach nawigacji lotniczej i morskiej, a także we wszystkich urządzeniach elektrycznych, rozdzielaczach, korkach i bezpiecznikach, kontaktach, szpulach i alternatorach.

S 97 należy używać przy wyłączonym napięciu. Oczyszcza i natychmiast przywraca stałą elektryczną, zapobiegając iskrzeniu.

S 97 nie działa na bakelit, PEBD (polietylen o małej gęstości), PEHD (polietylen o wysokiej gęstości), poliamidy, polibutadeny, polietyleny, policzterofluoroetylen, PCV (w tym oplastykowane), Rilsan dla termo-plastyków, a z termo utwardzaczy na akrylonitrile butadienowe, nitrile butadienowe, izobutan/izopren, izopropen, poliakrylaty, polichloropreny, żywice silikonowe, RTV i viton (elastomery).

 

CECHY  PRODUKTU

 

1. Formuła gwarantowana bez CFC, HCFC, T111, dichlorometanu, per-chloroetylenu i trójchloroetylenu.

2. Posiada dużą szybkość wyparowywania.

3. Rozpuszczalnik neutralny dla komponentów elektronicznych, termo-plastików i termo-utwardzaczy.

4. Znakomita skuteczność w rozpuszczaniu olejów.

5. Napięcie rozbijające 35 000 Voltów (norma IEC 156-247).

6. Nie pozostawia osadu po wyparowaniu.

7. Gaz napędowy chroni warstwę ozonową.

 

WŁAŚCIWOŚCI

 

Skład : Rozpuszczalniki węglowodorowe

Gęstość : 0,82

Wskaźnik : KB>44 ASTM D 1133

Gaz napędowy : CO2

 

Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki.

 

SPOSÓB  UŻYCIA

 

Stosuje się przy wyłączonym napięciu zarówno prądu słabego, jak i silnego.

Rozpylać z odległości 30 cm od powierzchni, równomiernie, aż zacznie lekko ociekać.

Nie rozpylać na łuki elektryczne, na płomienie ani na rozgrzane urządzenia.

 

 

  • Karta techniczna: Pobierz
  • Rodzaj opakowania: Aerozol 400 mL Netto (CO2, niepalne)
ZAPYTAJ O PRODUKT