SX 99

SX 99

ZASTOSOWANIA  PRODUKTU

 

Usuwa wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, mechaniki precyzyjnej, elektrycznych wyrobów zegarmistrzowskich, aparatury pomiarowej, obwodów drukowanych, złączy, uchwytów bezpiecznikowych, styczników, układów szyn zbiorczych, izolatorów komórkowych. Urządzenia niskiego napięcia, telefonia, telekomunikacja jak też wszelki sprzęt elektryczny, odłączniki, wyłączniki, oporniki, cewki, alternatory. SX 99 nie wymaga wyłączenia spod napięcia czyszczonego sprzętu.

 

CECHY  PRODUKTU

 

1. SX99 jest środkiem odtłuszczającym do urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

2. Składa się z niepalnego chlorofluorowęglowodorowego rozpuszczalnika. Nieklasyfikowany.

3. Skuteczny : bardzo duża szybkość parowania. Po wyparowaniu nie pozostawia śladów.

4. Jest kompatybilny z większością metalowych nośników, tworzyw sztucznych, elastomerów.

5. Kompatybilny z utleniaczami, materiałami utleniającymi, EPDM i nitrylem.

6. Możliwy do stosowania pod napięciem.

7. SX 99 nie ma wpływu na warstwę ozonową i jest nieistotny dla efektu cieplarnianego (GWP = 6,5)

 

WŁAŚCIWOŚCI

 

Niepalny gaz pędny: 1234ZE Rezystancja dielektryczna (rozpuszczalnik chlorofluorowęglowodorowy): 18 kV dla odchylenia 1 cala. Prężność par (rozpuszczalnik chlorofluorowęglowodorowy): 126 kPa Wartość Kauri-Butanolu (rozpuszczalnik chlorofluorowęglowodorowy): 25 Objętość netto : 650 ml Waga netto : 300 g 

Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki.

 

SPOSÓB  UŻYCIA

 

Nie wymaga odłączenia od napięcia czyszczonego sprzętu. Przed użyciem produkt powinien zostać przetestowany na wybranych materiałach. Rozpylać bezpośrednio z odległości 20 cm od części poddawanych zabiegowi (Nie rozpylać zbyt blisko). Powtarzać operację do całkowitego usunięcia niepożądanych zanieczyszczeń. Nie rozpylać na łuki elektryczne, na płomień lub gorący sprzęt.

  • Karta techniczna: Pobierz
  • Rodzaj opakowania: Aerosol 300 mL Netto (CO2, Niepalne)
ZAPYTAJ O PRODUKT