ISOLEC

ISOLEC

ZASTOSOWANIA PRODUKTU

 

Izolacja i zabezpieczanie połączeń i kabli elektrycznych.
Łączenie kabli w wiązki.
Zabezpieczenie przed korozja instalacji metalowych.
Prowizoryczna naprawa przewodów do nawadniania.
Izolacja połączeń elektrycznych.
Podnosi odporność na wodę do zastosowań elektrycznych.
Naprawa wycieków w przewodach grzewczych.
Naprawa instalacji klimatyzacyjnych.
Umożliwia uszczelnienie wycieków pod słabym ciśnieniem bez konieczności zatrzymania przepływu płynu w
przewodach. Bez problemu może być stosowany do trudno dostępnych przewodów, np. rozmieszczonych wzdłuż ściany
i/lub blisko podłogi; zanieczyszczenia nie będą przywierały do taśmy w czasie nawijania jej na rurę.

 

CECHY PRODUKTU

 

1. ISOLEC jest szybki i łatwy w użyciu, samoprzylepny, nie potrzeba klejów, wysokiej temperatury
ani produktów chemicznych.
2. Umożliwia natychmiastowa wulkanizacje na zimno, zaraz po naciągnięciu.
3. Odporny na wysokie napięcia, izolacja elektryczna do 46 000 Volt (stosowanie do kabli
wysokiego napięcia i narzędzi elektrycznych (zaciski, śrubokręty, obcęgi, …).
4. Doskonała odporność na UV, ozon, starzenie się i wodę.
5. Doskonała elastyczność, która umożliwia produktowi formować się na różnych średnicach w
czasie jednej naprawy (np. rura i jej złącze).
6. Uszczelnia, izoluje, zabezpiecza przed pleśnią i korozja.
7. Jest zgodny z większością rozgrzanych składników, które wylewane są do skrzynek złącz
elektrycznych.

 

WŁAŚCIWOŚCI

 

Wygląd: taśma o wymiarach 10 m (długość) x 19 mm (szerokość)
Materiał: poliizobutylen wzmocniony przez polietylen
Grubość : 0,5 mm
Siła naprężenia : 2 MN/m2
Wydłużenie w punkcie przerwania: 600 %.
Odporność temperaturowa: od -40 °C do 90 °C
Pochłanianie wody : 0,4 %
Wytrzymałość dielektryczna: 46 000 V przy grubości 1 mm
Dodatkowe informacje: odnieść się do karty charakterystyki produktu.

 

SPOSÓB UŻYCIA

 

Oczyścić powierzchnie. Usunąć taśmę zabezpieczająca.
Naciągnąć taśmę, aż do zredukowania jej oryginalnej szerokości
do 2/3 i nawinąć wokół przewodu lub kabla pokrywając połowę
szerokości poprzedniej warstwy. W przypadku wycieku, należy
zacząć nawijać taśmę kilka cm przed nim, a zakończyć kilka cm
za nim. Proces wulkanizacja rozpoczyna się natychmiast i kończy po upływie 2 godzin.

  • Karta techniczna: Pobierz
  • Rodzaj opakowania: szt.
ZAPYTAJ O PRODUKT