LODOŁAMACZ

LODOŁAMACZ

ZASTOSOWANIA  PRODUKTU

 

Do usuwania śniegu, lodu i gołoledzi. Jest ekologicznym produktem do zimowego utrzymania dróg, ulic, placów, dachów, chodników.

Skuteczny również do usuwania śniegu i lodu z szalunków przed betonowaniem.

1 kg preparatu zastępuje ok. 10 kg soli.

 

CECHY  PRODUKTU

 

1. Produkt ekologiczny do usuwania śniegu, lodu i gołoledzi poprzez wydzielanie ciepła.

2. Nie przyśpiesza korozji (zawiera inhibitory korozji).

3. Nieszkodliwy dla roślin, zwierząt, kostki brukowej. Nie niszczy butów.

4. Działa nawet w temp. -50°C.

5. Bezpieczny dla każdego rodzaju podłoża.

6. Długotrwałe działanie (produkt pozostaje aktywny przez wiele dni).

7. Może być stosowany zapobiegawczo i doraźnie. 

 

WŁAŚCIWOŚCI

 

Skład : CaCl2, inhibitory korozji

Gęstość : 1,62 – 1,85 g/cm3

Wygląd : drobne płatki

Kolor : biały

 

Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki.

 

SPOSÓB  UŻYCIA

 

Rozrzucić preparat na odśnieżanej powierzchni.

Substancja higroskopijna. Chronić przed wilgocią (zbrylanie)

Przechowywać w suchych, czystych i zadaszonych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia oczu, skóry i odzieży. Nakładać odzież ochronną, rękawice oraz osłonę dróg oddechowych. Unikać długotrwałego

lub powtarzanego narażenia

ZAPYTAJ O PRODUKT