MONOCOL

MONOCOL

ZASTOSOWANIA PRODUKTU:

 

Zapewnia doskonałą przyczepność bez fazy początkowej na powierzchniach takich jak: beton, cegły, kamienie, aluminium, powłoki epoksydowe, poliestry, żelazo, drewno.

KLEJENIE, USZCZELNIANIE w przemyśle oraz konserwacji.

USZCZELNIANIE różnorodnych SPOIN budynków w stanie surowym, mocowanie cokolików, płyt izolacyjnych i dekoracyjnych.

Motoryzacja: do spojeń mechanicznych na karoseriach, klejenia, łączenia części metalowych i plastikowych: samochody, przyczepy kempingowe, wykończenia płyt spawanych punktowo, kontenery…

Usługi techniczne : urzędy miast i gmin, ośrodki edukacyjno-szkoleniowe , szkoły, licea, domy opieki, szpitale…

 

CECHY PRODUKTU:

1. MONOCOL jest neutralną polimerową masą klejową, jednoskładnikową, na bazie polimeru hybrydowego.

2. Zmienia się w niezwykle elastyczną gumę, odporną na wilgotność otoczenia.

3. Nie plami powierzchni, neutralny i bezwonny.

4. Po szybkiej polimeryzacji, która następuje w ciągu kilku pierwszych godzin, może być malowany i szlifowany.

5. Doskonała odporność na UV oraz temperaturę (od -30°C do + 80 °C).

6. Polimeryzacja następuje w kontakcie z wilgocią, przywiera też w wodzie. Pozostaje elastyczny.

7. Nie zawiera silikonu, izocyjanianów i rozpuszczalników

 

WŁAŚCIWOŚĆI:

4 odcienie: biały, szary, brązowy i przezroczysty.

Gęstość: 1,5 g / ml (1,02 dla przezroczystego)

Suchość w dotyku: 15-20 minut (w 23 ° C, 50% wilgotności względnej) (10 minut dla przezroczystego)

Tworzenie się skóry: 35 minut (w 23 ° C, 50% wilgotności względnej) (od 12 do 20 minut w przypadku przezroczystego)

Prędkość działania: Ok. 3 mm / 24h

Odporność na pełzanie: (ISO 7390) 0 mm

Odporne odzyskiwanie: (ISO 7389)> 70%

Pojemność ruchu: (ISO 11600) + - 20%

Temperatura stosowania: od + 5 ° C do + 40 ° C

Temperatura pracy: od -30 ° C do + 80 ° C (maks. 120 ° C)

Twardość Shore'a A: 45-50 zgodnie z ISO 868 (35 dla przezroczystego) Moduł elastyczny w 100%: 1,10 MPa zgodnie z ISO 8339 (0,6 mPa dla przezroczystego)

Odporność na zerwanie: 1,50 MPa zgodnie z ISO 8339 (2 MPa dla przezroczystego)

Wydłużenie przy zerwaniu: 200%, (350% dla przezroczystego)

Odporność chemiczna :

Odporny na słodką i słoną wodę, wapienie, czynniki domowe w fazie wodnej. Odporny na węglowodory, słabe kwasy oraz rozcieńczone zasady. Nie jest odporny na rozpuszczalniki, silne, mineralne zasady i kwasy, nie nadaje sie też do permanentnego kontaktu z chlorowaną wodą w basenie.

Zastrzeżenia :

- Produkt przylega do większości gładkich i szklonych powierzchni danej konstrukcji. Zalecany jest jednak wstępny test w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności.

- Jak wszystkie masy klejowe, zabarwienie produktu może być zmienne w kontakcie z pewnymi materiałami, takimi jak czarny kauczuk, sztuczny lub naturalny, kleje neopropenowe lub farby na bazie rozpuszczalników. Należy zatem odpowiednio odizolować masę klejową od tego typu czynników.

- Nie zaleca się stosowania produktu w bezpośrednim kontakcie z asfaltem lub chodnikiem.

Nabój 290 ml.

Czas magazynowania : 12 miesięcy

Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki

 

SPOSÓB UŻYCIA:

Przywieranie :

Powierzchnie muszą być czyste, pozbawione drobin, olejów, smarów, kurzu i innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na przyczepność.

Oczyścić powierzchnie zamknięte jak lakowane aluminium i PCV produktem czyszcząco-odtłuszczającym, który wzmocni przywie-ranie do gładkich podłoży. Przestrzegać czasu, jaki konieczny jest do całkowitego wyparowania rozpuszczalnika przed na-niesieniem masy klejowej.

Zastosowanie :

Po oczyszczeniu i przygotowaniu podłoża, sąsiadujące powierzchnie należy zabezpieczyć usuwalnym klejem maskującym (pomarańczowy rodzaj kleju). - Przyłożyć pistolet 7250 do dna szczeliny, po nałożeniu szpachli, wygładzić w ciągu 5 minut - MONOCOL działa w reakcji z wilgocią zawartą w powietrzu oraz w warunkach atmosferycznych typu 23 ° C i 50% wilgotności. Należy upewnić się, że wentylacja jest na odpowiednio dobrym poziomie. Podczas fazy utrwalania i usieciowania preparatu należy upewnić się, że nie ma zanieczyszczeń, które osadzają się na powierzchni i że uszczelnienie nie jest poddawane działaniom mechanicznym. Świeży produkt można czyścić za pomocą środka Hydrosine 80. Suchy kit można usunąć mechanicznie.

- Klejenie :                       

Nanieść produkt na część przeznaczona do klejenia (paskiem, stykowo lub par cordon, plots, ou enduire), następnie przymocować część zwyczajnie dociskając ręką. Jeśli to konieczne, w pierwszych godzinach po sklejeniu należy zapewnić nacisk mechaniczny. Sklejenie uzyskuje się po całkowitej polimeryzacji produktu.

Wydajność:

Klejenie :

Punktowe : 1 nabój = 90 punktów o wielkości 3cm3

Liniowe : 1 nabój = 12 m paska o średnicy 5mm.

Lub około 0,2 do 0,5 kg/m2.

Spajanie :

1 nabój równa się ~3 m spoiny 10 mm.

 

  • Karta techniczna: Pobierz
  • Rodzaj opakowania: Nabój 290 ml (12 szt. w kartonie)
ZAPYTAJ O PRODUKT