MULTAR

MULTAR

ZASTOSOWANIA  PRODUKTU

 

W zakresie robót publicznych : czyszczenie sprzętu pozostającego w kontakcie z asfaltem.

W kotłowniach : czyszczenie sprzętu zabrudzonego olejem.

W rafineriach : czyszczenie i usuwanie osadów ropy naftowej.

W warsztatach konserwacyjnych : odtłuszczanie silnie zanieczyszczonych części maszyn.

W przemyśle drzewnym : usuwanie żywic.

W budownictwie : czyszczenie odprysków substancji uszczelniających oraz sprzętu do nakładania tych

substancji.

 

CECHY  PRODUKTU

 

1. Zawiera silnie działające, specjalne rozpuszczalniki do produktów bitumicznych.

2. Ma w swym składzie emulgatory, dzięki którym usuwa się osady .

3. Posiada substancje zmiękczające umożliwiające przenikanie produktu przez grube warstwy.

4. Również skutecznie działa na smary i oleje przemysłowe, nawet stare.

5. Usuwanie niektórych klejów, żywic lub ciągliwych olejów (silikony).

6. Spłukać wodą.

7. Używa się w czystej postaci lub rozcieńczony.

 

WŁAŚCIWOŚCI

 

Skład : specjalne rozpuszczalniki, emulgatory, substancje powierzchniowo czynne.

Średnia gęstość : 0,88

Temp. zapłonu: 25°C.

 

Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki.

 

SPOSÓB  UŻYCIA

 

MULTAR używany jest w stanie nie rozcieńczonym lub rozcieńczony olejem napędowym (gazolem) w stosunku od 1:3 do 1:5 . Stosuje się przez rozpylenie lub do czyszczenia przez zanurzenie.

Spłukać wodą.

 

Produkt zawiera węglowodory aromatyczne. Do stosowania zgodnie z obowiązującymi normami BHP.

MULTAR może działać niszcząco na nieutwardzone lakiery, plastiki, kauczuk. Przed użyciem wstępnie wypróbować.

 

  • Karta techniczna: Pobierz
  • Rodzaj opakowania: Bańka 30L, 5L
ZAPYTAJ O PRODUKT